Ceny usług budowlanych:

    Jak wynika z danych GUS, większość cen robót budowlanych rośnie. Średni wzrost cen kształtuje się na poziomie od 0,2% do 1,9%. Wskaźnik cen roboty jest ilorazem ceny roboty w okresie badanym do ceny tej roboty w okresie poprzednim.
 

Aby porównać ceny usług budowlanych oraz ceny innych usług, kliknij tutaj.


   W grudniu 2016 r. w porównaniu do grudnia 2015 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,2% (wobec spadku 0,9% przed rokiem). Zanotowano wzrost cen robót budowlanych specjalistycznych (o 0,7%) oraz budowy budynków (o 0,2%). Spadły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%). * Większość cen robót budowlano-montażowych w grudniu 2016 r. była wyższa niż w grudniu 2015 r. Najbardziej wzrosły ceny usług robót związanych z montażem osprzętu instalacyjnego (o 1,9%), z rusztowaniami (o 1,5%), z konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi monolitycznymi oraz z układaniem tynków i okładzin zewnętrznych (po 1,2%), a także układaniem przewodów izolowanych (o 1,0%). Obniżono natomiast ceny robót ziemnych zmechanizowanych, robót związanych z izolacjami (po 0,7%) oraz robót związanych z oprawami oświetleniowymi (o 1,0%). Większość cen obserwowanych obiektów budowlanych w grudniu 2016 r. była wyższa niż w grudniu 2015 r.
Najbardziej wzrosły ceny budowy budynku mieszkalno-usługowego XIV-kondygnacyjnego, garażu wielopoziomowego, szkoły podstawowej, a także boiska na terenie przyszkolnym (po 0,8%). Zanotowano natomiast spadek cen budowy zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 160 mm oraz linii kablowej S.N. 15 kV (po 0,1%).
źródło- CENY ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH GUS, GRUDZIEŃ 2016